Introduksjon til relevant kunnskap om bilsiden anti-kollisjonsbjelke

2021-06-15

Energiabsorpsjonseffekten avanti-kollisjonsbjelke på bilsidener hovedsakelig relatert til følgende faktorer:

1. Strukturell design; dette er det viktigste punktet. Generelt sett er energiabsorpsjonseffekten til den hattformede antikollisjonsbjelken bedre enn den for den rørformede antikollisjonsbjelken; i tillegg er den dobbelhattformede strukturen generelt bedre enn enkelhattstrukturen; selvfølgelig er det også caps. Høyden på formstrukturen, som samsvarer med A / B / C-søyler, dørterskler, etc. er alle viktige;
2. Styrken på materialet; folk tror vanligvis at rørene inni er vanlige vannrør, men det er de ikke; strekkfastheten til rørene som brukes generelt japanske og koreanske biler er så høy som 1400-1600MPA (for tiden bruker noen innenlandske biler mer vanlige rør)), er mer enn fire ganger styrken til vanlige rør, og dens energiabsorpsjonseffekt er mer enn 2 ganger den for vanlige rør; og strekkfastheten til hattformede antikollisjonsbjelker som ofte finnes i europeiske og amerikanske biler når vanligvis 1400MPA;

3. Tykkelsen på materialet; jo tykkere materialet er, desto bedre er energiabsorpsjonseffekten (uansett samsvar med A / B / C-søyler og dørterskler), energiabsorpsjonseffekten er proporsjonal med materialets tykkelse;

  • QR