Støvdeksel for bilbremser

2021-06-07

Den strukturelle styrken og stivheten til bilbremseskiveskjoldet vil ha en skjult fare for sikkerheten ved bilkjøring. Bruke HyperWorks-programvaren for å etablere en endelig modell av en bilstøvdeksel på bremseskivenog modal analyse, i henhold til resultater fra modal analyse for å forbedre den strukturelle iboende frekvensen avthe støvdeksel på bremseskivenfor å optimalisere målet, i Optistruct-modulen Thestøvdekselhousing is optimized, combined with the best layout of the stamping manufacturing process, design and reinforcing tendons, and verify the optimization scheme. The results show that the first stepped solid frequency of the optimized støvdekselis improved, the optimization effect is obvious, and the design requirements are met. The Influence of Strengthening the Structure Strength of Thin - Wall Sheet Metal Structure.

  • QR