Maskinvare stempling teknologinivå

2021-03-26

Siden mange stemplingsfabrikker tilhører OEM-ene, er markedet for stemplingsdeler veldig ufullkommen og forsvarlig. Imidlertid er markedet for små stemplingsdeler veldig modent i noen deler av sør. Bedømt ut fra den nåværende situasjonen har mitt lands stemplingsdelemarked følgende problemer:

(1) Noe produksjonskapasitet er overforsyning, og noen stemplingsanlegg i hovedmotorfabrikken kan ikke legge den bort og kan ikke holde den. Det meste av året er det utilstrekkelige produksjonsoppgaver og ingen markedsatferd.

(2) Markedskonkurransen for husholdningsapparater og elektriske apparater som stempler deler, er sterk. Imidlertid er det ikke mange internasjonalt konkurransedyktige selskaper som har blitt et klima.

(3) Det er ingen som studerer stemplingsdelemarkedet seriøst. Stempeldelemarkedet er rotete. ã € € Under de ovennevnte markedsforholdene er den teknologiske utviklingen begrenset, og hele bransjen henger også etter, manifestert i:

(1) Det generelle nivået er lavt, og mange bransjer har overskytende produksjonskapasitet og mangler avansert teknologi. Den teknologiske utviklingen er treg.

(2) Nivået på materialteknologi, moldteknologi, smøringsteknologi og utstyr er alt på et lavt nivå, langt fra å møte behovene til innenlandsk produksjonsutvikling

neste:NEI
  • QR