Vanlige poleringsmetoder for formtilbehør

2022-03-23

Det er 6 metoder for polering av formtilbehør:

1. Mekanisk polering

Mekanisk polering er en poleringsmetode for å oppnå en jevn overflate ved å kutte og fjerne den konvekse delen etter polering på grunn av plastisk deformasjon av materialoverflaten. Vanligvis brukes oljesteinstrimler, ullhjul, sandpapir etc. hovedsakelig til manuell betjening. For spesielle deler som overflaten på svivel, kan dreieskive og andre hjelpeverktøy brukes. Hvis overflatekvalitetskravene er høye, kan metoden med ultrapresisjonssliping og polering brukes.

2. Kjemisk polering

Kjemisk polering er å få den mikrokonvekse delen av overflaten til materialet til å løse seg fortrinnsvis enn den konkave delen i det kjemiske mediet, for å oppnå en jevn overflate. Hovedfordelen med denne metoden er at den kan polere arbeidsstykker med komplekse former uten komplekst utstyr.

Tilbehør til støpeform

3. Elektrolytisk polering

Grunnprinsippet for elektropolering er det samme som for kjemisk polering, det vil si at overflaten er glatt ved selektivt å løse opp de små utstikkende delene på overflaten av materialet. Sammenlignet med kjemisk polering, kan det eliminere påvirkningen av katodereaksjonen og har bedre effekt.

4. Ultralydpolering

Sett formdelene inn i den slipende suspensjonen og sett dem sammen i ultralydfeltet. Basert på oscillasjonen av ultralyd, kan slipemidlet slipes og poleres på overflaten av arbeidsstykket. Makrokraften til ultralydbearbeiding er liten og vil ikke forårsake deformasjon av arbeidsstykket, men fabrikasjon og installasjon av verktøy er vanskelig.

Tilbehør til støpeform

5. Væskepolering

Væskepolering er avhengig av den høyhastighetsstrømmende væsken og dens slipende partikler for å vaske arbeidsstykkets overflate for å oppnå formålet med polering. Vanlige metoder er: slipestrålebearbeiding, væskestrålebearbeiding, hydrodynamisk sliping, etc.

6. Magnetisk slipende polering

Magnetisk slipende polering er å bruke magnetisk slipemiddel for å danne slipende børste under påvirkning av magnetfelt for å slipe arbeidsstykket. Denne metoden har fordelene med høy behandlingseffektivitet, god kvalitet, enkel kontroll av prosessforhold og gode arbeidsforhold.
  • QR