Hvordan forbedre levetiden til Metal Stamping Tool?

2021-07-31

Hvordan forbedre levetiden tilMetallstemplingsverktøy? Rutinemessig vedlikehold av formen skal utføres av operatøren og bekreftes av formvedlikeholdspersonellet. Etter at delene er ferdigstilt, bestemmer operatøren statusen til Metallstemplingsverktøy i produksjon, kvaliteten på de første og siste delene, og prosessdelene som grunnlag for om Metallstemplingsverktøy må repareres.

1. Først av alt bør metallstemplingsdelene samsvare med produksjonsprosessen og gjennomførbarheten tilMetallstemplingsverktøy, utformingen av metallstemplingsdelene bør være rimelig, og den beste strukturelle ordningen bør velges så langt som mulig.

2. Vær oppmerksom på utformingen av Metallstemplingsverktøy. Utformingen avMetallstemplingsverktøy, tilgjengeligheten og sikkerheten til strukturen, valget av metallstemplingsverktøy og så videre er steder å ta hensyn til.

3. Overflaten til de viktigste formende delene av Metallstemplingsverktøy må styrkes, slik at slitestyrken til Metallstemplingsverktøy kan forbedres, og kvaliteten vil også bli forbedret.

4. Produksjonsprosessen av Metallstemplingsverktøy er også en viktig del av å forbedre kvaliteten påMetallstemplingsverktøy. Maskineringsmetoden og maskineringspresisjonen i produksjonsprosessen til Metallstemplingsverktøy vil også påvirke levetiden til Metallstemplingsverktøy.

5. Riktig bruk og vedlikehold av Metallstemplingsverktøy er også en viktig faktor for å forbedre kvaliteten på Metallstemplingsverktøy. Feil bruk og vedlikehold kan forkorte levetiden til metallstemplingsverktøy.

  • QR